מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

מי אנחנו
מכון דש"א עוסק בפיתוח כלים, המלצות מדיניות ובסיסי מידע שיבטיחו שמירה על משאבי הקרקע והשטחים הפתוחים ופועל ליישומם במדניות, בתכנון ובביצוע.

תחומי הפעילות של מכון דש"א כוללים מחקר ומדניות, סקרי טבע ונוף וריכוז מידע גאוגרפי לשמירה על השטחים הפתוחים. למידע נוסף על מכון דש"א.

 

חדשות
צוות חשיבה חקלאות תומכת סביבה
מכון דש"א והאגודה הישראלית לאקולוגיה וסביבה יזמו הקמתו של פורום חשיבה על חקלאות תומכת סביבה. מפגש רביעי יתקיים ב-6 ליוני 2017
30/03/2017
פורטל שטחים פתוחים
כתבה בנושא פרויקט פורטל השטחים הפתוחים שמקודם על ידי מכון דש"א, מפ"י, משרד הג"ס, חברת תמה, וגופים נוספים.
20/12/2016
אוויר כפרי צלול כיין
כתבה שפורסמה במוסף החג של כלכליסט על המחקר של מכון דש"א על ניטור חומרי הדברה באוויר והשפעתם על אזורים כפריים סמוכים. מאת לירון אמדור / ספטמבר 2016
1/11/2016
The Israeli orchard - The future of a cultural landscape
כתבה שפורסמה במגזין בשפה האנגלית agroisrael. מאת לירון אמדור
1/02/2017
חבלבל מדברי – צמח "אדום" נדיר ביותר נמצא בבקעת הירדן
כתבה שפורסמה בכתב העת כלנית בעקבות מציאת אוכלוסייה חדשה של המין חבלבל מדברי שהוגדר כמין שנכחד מהארץ. מאת בר שמש, אמיר פרלברג, עמוס סבח ומימי רון
29/11/2016
הירבוע לא גר כאן יותר
כתבה של צפריר רינת בעיתון הארץ בנושא שימור ופיתוח במישורי הלס שהתפרסמה ביום ששי בעקבות יום העיון סקר לס שארגן מכון דש"א.
7/10/2016
ערכיות נופש בשטחים פתוחים
הושלמה העבודה לפיתוח מתודולוגיה לאמדן הערך של שירותי נופש בשטחים פתוחים.
15/06/2016
מדיניות מיסוי ושמירת ש"פ
מחקר הבוחן את תפקידם האפשרי של כלים פיסקליים כחלק מהאמצעים הציבוריים לשמירת השטחים הפתוחים.
15/06/2016
סקר דרום עמק זבולון
חוברת הסקר ניתנת לצפייה והורדה, ניתן לצפות בשכבות הסקר על גבי מפה דינמית וגם להוריד אותן לשימוש חופשי.
Using an Agroecosystem Services Approach to Assess Tillage Methods: A Case Study in the Shikma Region. Land 2015, 4, 938-956.
במסגרת המחקר החלוצי ל"יישום גישת שירותי המערכת האקולוגית (שמ"א) בתכנון וניהול מרחב שקמה" התפרסם מאמר המסכם את ממצאי שאלת החקר "השפעת ממשקים חקלאיים שונים על שמ"א בשדות הבעל במרחב שקמה" ומתאר את תהליך המחקר והשימוש בגישת שמ"א. המאמר התפרסם בגיליון מיוחד בנושא שירותי המערכת האגרו-אקולוגית, בכתב עת LAND
סקרי טבע ונוף

יחידת הסקרים של מכון דש"א עוסקת בעריכת סקרי טבע ונוף ובהערכה של השטחים הפתוחים. סקר טבע ונוף מציג עובדות בסיסיות הקשורות בשטח ומשווה אותו באופן יחסי לשטחי סקר אחרים. 

לסקרי הטבע והנוף לחצ/י כאן

הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים ברשות מקרקעי ישראל

מכון דש"א יזם את הקמת הקרן ופעל לכלול את הקמתה בשינוי לחוק מנהל מקרקעי ישראל 2009 במהלך המאבק ברפורמת המקרקעין בה לקחו חלק ארגוני הסביבה והחברה.
הקרן מיועדת למימון פעולות שמטרתן סיוע במימון השמירה, הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים הפתוחים וסיוע לגורמים הפועלים להגשמת מטרות הקרן.

שירותי המערכת האקולוגית

"מחקר חלוץ (פיילוט) ליישום גישת שירותי המערכת האקולוגית בתכנון ובניהול מרחב שקמה" מגיע לסופו. הפרויקט בחן שתי שאלות חקר מרכזיות על פי גישת שירותי המערכת האקולוגית: השפעת ממשקים חקלאיים שונים בשדות הבעל במרחב שקמה על שירותי המערכת האקולוגית, מחקר אשר עסק בהשוואה בין חלופות שונות של ממשקי עיבוד - אי פליחה, מינימום עיבוד, חיפוי קש ורעייה. ושאלת חקר שנייה בנושא: השפעות של חלופות פריסה שונות של מתקנים לייצור אנרגיה פוטו-וולטאית על שירותי המערכת האקולוגית, אשר השווה בין הצבת מתקנים סולאריים על הקרקע (על שדה חקלאי בעל) לעומת על גגות, ובין חלופות פריסה שונות - צמוד דופן או לב השטחים. בנוסף, אחד מתוצרי הפרויקט הוא מדריך ליישום גישת שירותי המערכת האקולוגית (שמ"א).

>>> המדריך ליישום גישת שירותי המערכת האקולוגית

למדריך ליישום גישת שירותי המערכת האקולוגית בשאלות תכנון וניהול
 
בניית אתרים