מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ


מכון דש"א הוקם במטרה לרכז פעילות לפיתוח ולגיבוש עקרונות מדיניות וכלים שיבטיחו שמירה על משאבי הקרקע והשטחים הפתוחים ולפעול ליישומם במדיניות, בתכנון ובביצוע.

תחומי הפעילות של מכון דש"א כוללים גיבוש עקרונות מדיניות לשמירה על השטחים הפתוחים. למידע נוסף אודות המכון, נא לחצ/י כאן.

 

חדשות
החלטות הקרן לשמירה על שטחים פתוחים 1/1/2014
הנהלת הקרן לשמירה על שטחים פתוחים אישרה בישיבתה ביום 01/01/2014 הקצאה של 67.4 מיליון ₪ ל-32 פרויקטים לשמירה וטיפוח של שטחים פתוחים בישראל.
13/01/2014
סקר מנשה - חריש עלה לאתר
סקר טבע, נוף ומורשת האדם. גבולות הסקר משלבים את גבולות המועצה האזורית מנשה, וכן חלקו המערבי של רכס הר אמיר.
30/03/2014
קול קורא 2014 - נקודת ח"ן
לקידום ערכי נוף וסביבה באזורים חקלאיים בישראל
13/11/2013
אתרים חיוניים לשמירת טבע
פרויקט שמטרתו איתור שטחים פתוחים חיוניים ודחופים לשמירה על המגוון הביולוגי וסיווגם על פי ערכם האקולוגי ומידת הסיכון לקיומם. הציבור מוזמן למלא את טופס האיתור ובכך לסייע לפרויקט!
סקרי טבע ונוף

יחידת הסקרים של מכון דש"א עוסקת בעריכת סקרי טבע ונוף ובהערכה של השטחים הפתוחים. סקר טבע ונוף מציג עובדות בסיסיות הקשורות בשטח ומשווה אותו באופן יחסי לשטחי סקר אחרים. 

לסקרי הטבע והנוף לחצ/י כאן

תסקירי השפעה על הסביבה - מחקר משווה

עבודה שנערכה בהזמנת אגף תכנון במשרד להגנת הסביבה, במסגרת ההיערכות לשינויים הדרסטיים שהוצעו במערכת תסקירי ההשפעה.
העבודה נערכה ע"י מאיה קרבטרי ואיריס האן ממכון דש"א.

שירותי המערכת האקולוגית

מחקר חלוץ (פיילוט) ליישום גישת שירותי המערכת האקולוגית בתכנון ובניהול מרחב שקמה.
לאור נתוני השטח והגישה המקיימת והמשתפת המופעלת בתכנון וניהול פארק שקמה, נבחר מרחב זה לביצוע פרויקט חלוץ חדשני מסוג זה. ההתנסות בגישה זו עשויה להועיל להמשך קידום הפארק ולקחיה עשויים לשמש דוגמא ולסייע להטמעת הגישה באזורים אחרים. מנהלת פארק שקמה תוביל את התהליך בשיתוף עם מכון דש"א.
 
בניית אתרים