מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ


מכון דש"א הוקם במטרה לרכז פעילות לפיתוח ולגיבוש עקרונות מדיניות וכלים שיבטיחו שמירה על משאבי הקרקע והשטחים הפתוחים ולפעול ליישומם במדיניות, בתכנון ובביצוע.

תחומי הפעילות של מכון דש"א כוללים גיבוש עקרונות מדיניות לשמירה על השטחים הפתוחים. למידע נוסף אודות המכון, נא לחצ/י כאן.

 

חדשות
הירבוע לא גר כאן יותר
כתבה של צפריר רינת בעיתון הארץ בנושא שימור ופיתוח במישורי הלס שהתפרסמה ביום ששי בעקבות יום העיון סקר לס שארגן מכון דש"א.
7/10/2016
מדיניות מיסוי ושמירת ש"פ
מחקר הבוחן את תפקידם האפשרי של כלים פיסקליים כחלק מהאמצעים הציבוריים לשמירת השטחים הפתוחים.
15/06/2016
ערכיות נופש בשטחים פתוחים
הושלמה העבודה לפיתוח מתודולוגיה לאמדן הערך של שירותי נופש בשטחים פתוחים.
15/06/2016
סקר דרום עמק זבולון
חוברת הסקר ניתנת לצפייה והורדה, ניתן לצפות בשכבות הסקר על גבי מפה דינמית וגם להוריד אותן לשימוש חופשי.
Using an Agroecosystem Services Approach to Assess Tillage Methods: A Case Study in the Shikma Region. Land 2015, 4, 938-956.
במסגרת המחקר החלוצי ל"יישום גישת שירותי המערכת האקולוגית (שמ"א) בתכנון וניהול מרחב שקמה" התפרסם מאמר המסכם את ממצאי שאלת החקר "השפעת ממשקים חקלאיים שונים על שמ"א בשדות הבעל במרחב שקמה" ומתאר את תהליך המחקר והשימוש בגישת שמ"א. המאמר התפרסם בגיליון מיוחד בנושא שירותי המערכת האגרו-אקולוגית, בכתב עת LAND
ידיעון סתיו 2015
עלון תקופתי אשר מציג עדכונים על פעילותנו לשמירה על השטחים הפתוחים בישראל. העלון מופץ מידי רבעון ומספק מידע על הנעשה במכון.
מדור חדש באתר: שטחים פתוחים ומשבר הדיור
במדור ירוכזו נתונים ועבודות המציגות דרכים לפתרון משבר הדיור
סקרי טבע ונוף

יחידת הסקרים של מכון דש"א עוסקת בעריכת סקרי טבע ונוף ובהערכה של השטחים הפתוחים. סקר טבע ונוף מציג עובדות בסיסיות הקשורות בשטח ומשווה אותו באופן יחסי לשטחי סקר אחרים. 

לסקרי הטבע והנוף לחצ/י כאן

הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים ברשות מקרקעי ישראל

מכון דש"א יזם את הקמת הקרן ופעל לכלול את הקמתה בשינוי לחוק מנהל מקרקעי ישראל 2009 במהלך המאבק ברפורמת המקרקעין בה לקחו חלק ארגוני הסביבה והחברה.
הקרן מיועדת למימון פעולות שמטרתן סיוע במימון השמירה, הפיתוח הסביבתי והטיפוח של השטחים הפתוחים וסיוע לגורמים הפועלים להגשמת מטרות הקרן.

שירותי המערכת האקולוגית

"מחקר חלוץ (פיילוט) ליישום גישת שירותי המערכת האקולוגית בתכנון ובניהול מרחב שקמה" מגיע לסופו. הפרויקט בחן שתי שאלות חקר מרכזיות על פי גישת שירותי המערכת האקולוגית: השפעת ממשקים חקלאיים שונים בשדות הבעל במרחב שקמה על שירותי המערכת האקולוגית, מחקר אשר עסק בהשוואה בין חלופות שונות של ממשקי עיבוד - אי פליחה, מינימום עיבוד, חיפוי קש ורעייה. ושאלת חקר שנייה בנושא: השפעות של חלופות פריסה שונות של מתקנים לייצור אנרגיה פוטו-וולטאית על שירותי המערכת האקולוגית, אשר השווה בין הצבת מתקנים סולאריים על הקרקע (על שדה חקלאי בעל) לעומת על גגות, ובין חלופות פריסה שונות - צמוד דופן או לב השטחים. בנוסף, אחד מתוצרי הפרויקט הוא מדריך ליישום גישת שמ"א.

>>> המדריך ליישום גישת שמ"א

למדריך ליישום גישת שירותי המערכת האקולוגית בשאלות תכנון וניהול
 
בניית אתרים