מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

מכון דש"א

מצוקת הקרקע והשטחים הפתוחים:

מכון דש"א (דמותה של ארץ) הוקם בתחילת שנות ה-90, נוכח מצוקת הקרקע הגוברת, במטרה לקדם את השמירה על השטחים הפתוחים ההולכים ומתכלים.

השטחים הפתוחים הם הבסיס לקיום עולם חי והצומח, לדמות נוף הארץ, לערכי המורשת התרבותית וההיסטורית המקופלים בנוף, לאספקת שירותים אקולוגיים ומרחב לבילוי בחיק הטבע. גורמים אלו הם תנאי לקיומה של חברה בריאה. מצוקת הקרקע החמורה בישראל נובעת ממגבלות שטח, מגידול נמרץ של האוכלוסייה ובעיקר מתרבות שמושי קרקע בזבזנית. המחסור בקרקע מאיים לחסל את השטחים פתוחים שנותרו ולפגוע פגיעה הרסנית ובלתי ניתנת לתיקון בסביבה ובחברה.

המכון עוסק באיסוף וניתוח מידע על השטחים הפתוחים ובגיבוש המלצות למדיניות וכלים במכלול הנושאים המשפיעים על השטחים הפתוחים והשמירה עליהם. המכון מתמקד בפעילותו בתחומים הבאים: תחום התכנון; מדיניות וניהול המקרקעין; חקלאות וסביבה; כלכלה וסביבה ושירותי המערכת האקולוגית שמספקים השטחים הפתוחים לרווחת האדם. עבודות המכון והמלצותיו מופצות למתכננים, מקבלי החלטות, לארגוני הסביבה ולציבור הרחב. אנשי המקצוע של המכון לוקחים חלק במהלכי תכנון וניהול שטחים פתוחים ופועלים לאימוץ ויישום של ההמלצות לשמירה על השטחים הפתוחים. המכון פועל כגוף עצמאי בניהול תכניו המקצועיים ומהווה מקום מפגש וחשיבה לבעלי מקצוע ולגורמים העוסקים בנושאי השמירה על השטחים הפתוחים.

בראש המכון עומדת מועצה שחברים בה אנשי מקצוע בתחומים מגוונים ובהם: אקולוגיה וסביבה, תכנון, כלכלה, חברה, משפט וחקיקה ומינהל ומדיניות ציבורית. המימון לפעילות מכון דש"א מקורו בתרומות ובמענקים, ובהשתתפויות בעבודות שמבצע המכון.

  

יחידות המכון:

יחידת המחקר - הכנת עבודות מחקר יישומי וגיבוש המלצות למדיניות וכלים לשמירה על שטחים פתוחים וערכיהם.
היחידה לסקר והערכה של שטחים פתוחים - הכנת סקרי טבע ונוף כרקע לתכנון בר-קיימא. 
יחידת ה-GIS - אספקה של שירותי מיפוי וניתוח מרחביים כרקע לתכנון.

תחומי פעילות:
תחומי הפעילות של מכון דש"א כוללים גיבוש עקרונות מדיניות לשמירה על השטחים הפתוחים: פעילות לאימוץ העקרונות וליישומן ברשויות השלטון, איסוף וניתוח מידע על השטחים הפתוחים וערכיהם, מעורבות בתכנון ארצי ובניהול של שטחים פתוחים לצורך שמירה עליהם, פיתוח מודעות לחשיבות השטחים הפתוחים ולדרכי השמירה עליהם בקרב מתכננים, מנהלי שטחים, מקבלי החלטות והציבור הרחב.

 

 

 
בניית אתרים