מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

הקרן לשמירה על השטחים הפתוחים ברשות מקרקעי ישראל

צעד רב-משמעות נוסף לקידום השמירה על השטחים הפתוחים, עליו שקד בשנים האחרונות מכון דש"א (דמותה של ארץ) הפועל במסגרת החברה להגנת הטבע:

 


הקרן לשמירה על שטחים פתוחים, אשר פועלת במסגרת רשות מקרקעי ישראל, נועדה לממן שמירה וטיפוח של שטחי הטבע הפתוחים שמחוץ לערים והקמה של פארקים ואזורי נופש שישמשו את הציבור כריאות ירוקות. כמו כן, מטרת הקרן לאסוף, לנתח ולהציג מידע אודות שטחים אלו כרקע לתכנון ופיתוח ברי-קיימא, תוך מתן עדיפות להגנה על שטחים בעלי חשיבות לשמירת המגוון הביולוגי, ויצירת רצפים של שטחים פתוחים.

מקור הכספים לקרן, כפי שנקבע בשינוי לחוק מנהל מקרקעי ישראל ב-2009, הוא 1% מהכנסות רשות מקרקעי ישראל מפיתוח הקרקע. כל ההכנסות ממקור זה מיועדות על פי החוק בלעדית למטרות הקרן.

מכון דש"א, אשר פועל לגיבוש המלצות למדיניות וכלים לשמירה על שטחים פתוחים, יזם את הקמת הקרן ופעל לכלול את הקמתה בשינוי לחוק מנהל מקרקעי ישראל 2009 במהלך המאבק ברפורמת המקרקעין בה לקחו חלק ארגוני הסביבה והחברה. המכון ליווה את הקמת התשתית המנהלית להפעלת הקרן, ובכלל זה הבטחת המימון לפעילותה, הקמת הנהלה מאוזנת לקרן בהשתתפות גורמי הסביבה והתכנון וגיבוש עקרונות להתנהלותה על פי עקרונות של מנהל תקין ושקוף. יואב שגיא, ראש מכון דש"א, הינו חבר בהנהלת הקרן כנציג ארגוני הסביבה האזרחיים.

הפרויקטים שאושרו במסגרת הסבב הראשון של הפעלת הקרן כוללים:
רכישות של קרקע בשמורות טבע; טיפוח פארק שקמה; שיקום מורד הירדן; ביצוע של סקרי טבע ונוף להכוונת השגת פיתוח בר-קיימא; סקר ותכנון פארקים מטרופוליניים; סיוע לפיתוח סביבתי בפארק אריאל שרון ולתכנון פרויקטים באגם ירוחם, פארק באר שבע וסמוך לעיר צפת.


יבואו על הברכה הרבים והטובים שסייעו להגשמת המהלך החשוב הזה ובהם החברה להגנת הטבע ושאר ארגוני הסביבה שבזכות מאבקם ברפורמה במקרקעין ניתן היה לכלול את הקמת הקרן בחוקי המקרקעין, השר להגנת הסביבה גלעד ארדן ומנחם זלוצקי ראש אגף שטחים פתוחים במשרד. אנשי משרד האוצר שסייעו בהקמת הקרן ורשות מקרקעי ישראל בראשות בנצי ליברמן המופקדים על הפעלת הקרן.

פורסם הקול הקורא של קרן שטחים פתוחים לשנת 2016, המועד האחרון להגשה הוא ה-10/5/16.

>> מידע כללי על הקרן באתר רשות מקרקעי ישראל <<

>> כתבה שפורסמה ב-YNET | אוגוסט 2015 <<

>> כתבה שפורסמה בכלכליסט | אפריל 2013<<

 
החלטות הקרן:

>> החלטות הקרן יולי 2015 <<

>> החלטות הקרן אוקטובר 2014 <<

>> החלטות הקרן ינואר 2014 <<

סיכומי ישיבות הקרן:

>> סיכום יולי 2015 | יואב שגיא וענת הורוביץ הראל <<

הדפסשלח לחבר
 
בניית אתרים