מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

מהו ממ"ג?

ממ"ג - מערכות מידע גיאוגרפיות

מערכות מידע גיאוגרפיות (ממ"ג), באנגלית GIS - Geographic Information Systems, מהוות כלי יעיל לשילוב מידע סביבתי ומידע תכנוני. המערכת כוללת כלי תוכנה וחומרה המאפשרים איסוף מידע מרחבי, בדיקתו ותיקונו (מבחינת יחסים גיאומטריים ותוכן), ביצוע ניתוחים טטיסטיים ומרחביים, והפקת מפות לתצוגה המשמשות לצורכי תכנון וקבלת החלטות.

הממ"ג הנה מערכת המאגדת בתוכה מסד נתונים עם הצגה חזותית של הנתונים כמפה. כלומר, מערכת זו משלבת בתוכה מידע מספרי ואלפא-נומרי, כמו בסיסי נתונים רגילים עם מידע בעל מאפיינים מרחביים. למידע יש גם אפיון גיאוגרפי (נקודות ציון, שטח, היקף, אורך ועוד).

מע' מידע גיאוגרפי מנסות לפשט את "העולם האמיתי" לתצוגת מחשב בעזרת בסיס נתונים ותצוגה גרפית: 


המידע המרחבי מחולק לשכבות. כל שכבה מייצגת אלמנט ב"עולם האמיתי".  


שכבה יכולה להיות: גבולות מדיניים, ימים, מקורות מים, ישובים, כבישים, מבנים.
לכל שכבה יש טבלה האוגרת את הנתונים שנאספו על השכבה והיבט גרפי המתאר חזותית את הנתונים. 


הנתונים מקבלים בנוסף למידע טבלאי רגיל גם ממד גיאוגרפי של נקודות ציון.  


שילוב שכבות המידע יוצר מפות נושאיות המאפשרות ניתוח של כל שכבה בפני עצמה וניתוח הקשרים בין השכבות השונות.


המערכת מאפשרת לבצע שאילתות על המידע: היכן נמצא? מה נמצא ב...? איפה נמצא? כמה אנשים גרים ב..? באילו ערים גדל האוכלוסייה ביותר מ20%? בנוסף ניתן לשאול שאלות על אופי היחסיים המרחביים בין הישויות (שכבות) השונות: היכן יש בעלי חיים נדירים מחוץ לשמורות טבע? מה המרחק בין הנחלים לאזורי תעשייה מזהמים?

ניתן לאפיין דפוסי התנהגות המרחב: מה נשתנה מאז...? מציאת מודל בהתאם להתנהגות בעבר: האם מתקיימות תבניות מרחביות...? וניתן לנסות ולחזות תופעות עתידיות: מה יקרה לאוכלוסיית בעלי החיים המוגנים אם יבוטלו שמורות הטבע?

המידע המרחבי מיוצג בשתי שיטות עיקריות:

מידע וקטורי (Vector) - לכל ישות במרחב יש מאפיין גיאוגרפי ברור (נקודות ציון). מידע וקטורי יכול להיות מוצג ע"י שלוש היבטים גרפים: נקודה (מעיין), קו (כביש) ופוליגון (ישוב).
מידע רסטרי (Raster) –המידע המרחבי מיוצג ע"י הכללה של אוסף תאים אחידים היוצרים שריג (Grid). התאים מסודרים בשורות ועמודות והמידע נשמר כמטריצה. המיקום הגיאוגרפי של כל תא נקבע ע"י מיקומו במטריצה. גודל התאים (Pixel) קובע את הרזולוציה של המידע המרחבי.

התרשים הבא ממחיש את ההבדל בהצגת הנתונים בין שתי שיטות אלה:

"העולם האמיתי"

 

 

מידע וקטורי

מידע ראסטרי

במרבית מערכות המידע ניתן להשתמש בשתי שיטת אלו במקביל. נהוג להשתמש במידע וקטורי לאחסון הנתונים, עיבודם ותשאולם. מידע רסטרי משמש בעיקר לתצוגה (מפות רקע, תצלומי אויר, מפות סרוקות).
ניתן להפיק תוצרים שונים בעזרת מערכות מידע גיאוגרפי: דוחות טבלאיים, גרפים ומפות לתצוגה על מסך המחשב והן כמפת נייר ובכך להפוך את הנתונים המעובדים לזמינים.

 

 
בניית אתרים