מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ
רמת מנשה
חוה להב,אורי רמון, גיא נזרי, אילת הלר
דצמבר,2005

תאריך הפקה
חשוון תשס"ו - דצמבר 2005

קנ"מ עריכת הסקר
1:5,000

גבולות הסקר

בצפון-מערב: נחל יוקנעם ונחל תות (כביש 70).
בצפון -מזרח: התפר בין רמת מנשה לעמק יזרעאל.
בדרום-מזרח: כביש 65.
במערב: מרגלותיו הצפון-מזרחיים של הר חורשן ושוליה המזרחיים של בקעת הנדיב. 


רקע ומטרות העבודה

הצגת מצאי משאבי הטבע והנוף של רמת מנשה.
אפיון והערכה של משאבי הטבע .
הגדרת האזורים החשובים לשימור מהיבטים אקולוגיים ונופיים- והצגתם במפות ערכיות נושאיות ואינטגרטיביות.
יצירת כלי שיוכל לשמש את הגופים הסביבתיים ומוסדות התכנון בקבלת החלטות תכנוניות ומימשקיות בנוגע למרחב.


סיכום ועיקרי הממצאים

המרחבים הפתוחים הם המאפיין הבולט ביותר של רמת מנשה.
כתמי הפריחה המרהיבים בחורף ובאביב, אלוני תבור רחבי צמרת, צבאים רועים ומהלכים בתוך העשב,שועלים וזאבים משאירים את עקבותיהם על גבי שבילי העפר, זרוני שדות ובזים אדומים חגים מעל, חנקנים משפדים את טרפם,כחל צובע בכחול זוהר את נתיב מעופו, אפרוחי כרוון נצמדים לקרקע ונעלמים מהעין. טריטונים בשלוליות ופיכפוך המים בנחלים, לכולם נחוצים המרחבים האלה גם לנו.
לשם הבטחת המשך קיומם של משאבי הטבע, ותחושת המרחב הפתוח לאדם, יש לשמור על מה שנותר מרמת מנשה, למנוע פגיעה נוספת ברצף השטחים הפתוחים על ידי תוכניות פיתוח, העברת תשתיות, פיתוח תיירותי אינטנסיבי ופעילות אינטנסיבית של צה"ל. מומלץ כי כל תכנון וכלפעילות בשטח רגיש זה ייעשו תוך שמירה מיטבית על המאפיינים והייחוד של השטח כולו, של כל יחידת נוף בו וכל מרכיביו על פי סקר זה או סקרי טבע ונוף מפורטים יותר שייעשו כתנאי לשינויים. יש להבטיח שגם פעולות שימור, שיקום, ממשק וניהול סביבתי ותיירותי שיינקטו בשטח ייעשו בדרך שתשמור על מאפייניו וערכיו הטבעיים והמסורתיים, על תפקודו האקולוגי ועל בתי הגידול שבו.

לגלריית מפות הסקר
לגלריית תמונות הסקר


להורדת חוברת הסקר  להורדת חוברת הסקר
להורדת מפות הסקר  להורדת מפות הסקר
להורדת שכבות המידע  להורדת שכבות המידע
אזור הסקר
חוברת הסקר
 
בניית אתרים