מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ
להב
אסף צוער, אורי רמון ומימי רון
ספטמבר,2002

תאריך הפקה
תשרי תשס"ג - ספטמבר2002

קנ"מ עריכת הסקר
1:10,000

גבולות הסקר

בצפון: גבול 1967, נחל כלך ותל מלחה.
במזרח: כביש מספר 60 ב"ש-חברון וגבול 1967.
במערב: כביש מספר 40 מצומת להבים עד תל מלחה.
בדרום: כביש מספר 31 מצומת שוקת עד צומת להבים.
 


רקע ומטרות העבודה

אזור סקר להב נכלל ברובו בהגדרה הביואקלימית והפיטוגיאוגרפית של דרום שפלת יהודה. הוא מתאפיין בגבעות נמוכות, מסלע קרטוני ובתת- ספר ים-תיכונית של סירה קוצנית. אזור הסקר ייחודי באפיונו האקלימי והגיאוגרפי, שבא לידי ביטוי גם בצומח ובחי. אזור זה מוגדר מבחינה אקולוגית כ "אקוטון" (ECOTONE) - אזור מעבר בין אזורי אקלים או בתי גידול בסקלה רחבה. אזור להב מהווה אזור מעבר בין האזור הים תיכוני לסביבה המדברית. באקולוגיה המודרנית מיוחסת חשיבות רבה לאזורי האקוטון - הוכח שהם אזורים בעלי יחוד וחשיבות בפני עצמם ואינם רק שטח מעבר בין אזורים אקולוגיים. חשוב לציין שאזור להב הוא אזור המעבר העיקרי בין האזור הים תיכוני לאזור המדברי שנמצא בתחום הקו הירוק. לאור אי הודאות באשר לתכנון השטחים ממזרח לקו הירוק יש לו חשיבות מיוחדת.
מטרת הסקר היא לתעד, לנתח ולהעריך משאבי טבע, נוף ומורשת האדם באזור להב ולשמש כלי עזר תכנוני שיאפשר פיתוח בר קיימא באזור רגיש זה. הסקר מתקשר לסקרים נוספים שנערכו באזור - סקר לכיש (1996), סקר הכורכרים הדרומיים (2001) וסקר נחל שקמה מרכזי (הסתיים ב-2004). ייחודו של סקר זה הוא בשילוב של איסוף מידע זואולוגי כחלק אינטגרלי מתיעוד וניתוח משאבי הטבע באזור. הסקר נערך במימון מרחב דרום של קק"ל, כחלק מההכנות לעריכת תוכנית אב אזורית.


סיכום ועיקרי הממצאים

אזור סקר להב מתאפיין בערכיות נופית-זואולוגית-בוטנית גבוהה בשל ייחודו כחלק היובשני יותר של אזור המעבר בין החבל הים תיכוני והחבל המדברי בציר צפון דרום. בציר מזרח מערב מהווה אזור להב מעבר מאזור ההר (הרי חברון) למישורי הלס של הנגב המערבי.
בתוך אזור הסקר בולטת שידרת השפלה הגבוהה בציר צפון - דרום. לאזור זה חשיבות גדולה, הן נופית והן מבחינת ערכי הטבע שמצויים בו. השתמרו בו כתמים גדולים יחסית של הצומח הייחודי של האזור. מצידה המזרחי של שידרה זו מצויה בקעת יבל - עמק תלם לרגלי ההרים. הבקעה ברובה חקלאית ודורגה ברמת ערכיות נמוכה יותר מהרכס מעליה. לשטחי החקלאיים הנרחבים משני צידי כביש 40 (באר שבע - קריית גת) יש חשיבות גדולה יותר מבחינה נופית ומבחינת תרומתם לרצף השטח הפתוח.
מסקר זואולוגי של עופות, יונקים, זוחלים ופרפרים נמצא שהמגוון הטבעי יורד באופן ניכר בעקבות נטיעת יער צפוף. נמצא גם שהתפתחות הצומח הטבעי ביערות הנטועים מוגבלת, שהצומח הטבעי אינו מצליח להתפתח ביערות הקק"ל הוותיקים גם לאחר שנים רבות - בחלק ניכר מהיער אין תת יער משמעותי. לשם שמירה על אזור ייחודי זה חשוב לשמר את כתמי הבתה כמו שהם ללא נטיעות (דלילות ככל שיהיו). לשם העשרה של היערות הנטועים מומלץ לפתוח בהם מסדרונות ולדלל אותם באופן שיאפשר התפתחות תת יער המבוסס על הצומח הטבעי של האזור.

לגלריית מפות הסקר
לגלריית תמונות הסקר


להורדת חוברת הסקר  להורדת חוברת הסקר
להורדת מפות הסקר  להורדת מפות הסקר
להורדת שכבות המידע  להורדת שכבות המידע
אזור הסקר
חוברת הסקר
 
בניית אתרים