מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ
נחל פולג וסביבתו
חוה להב,אורי רמון, אילת הלר, גיא נזרי
ינואר,2005

תאריך הפקה
אב תשס"ה - אוגוסט 2005

קנ"מ עריכת הסקר
1:5,000גבולות הסקר

בצפון - גבול הבינוי של נתניה, אודים, תל יצחק וכביש 553.
במזרח - כביש 4.
בדרום - קו מכון וינגייט, יקום, חרוצים.
במערב - חוף הים.
 


רקע ומטרות העבודה

לקראת הכנת תוכנית למרחב נחל פולג וסביבתו עלה צורך משמעותי בהשלמת סקר טבע, נוף ומורשת טבעית ואנושית, שיהווה רקע להמשך התכנון באזור זה. מדובר בשטח פתוח חשוב ואיכותי בהיבטים שונים, שנמצא בלב הליבה המיושבת בצפיפות של מדינת ישראל. בשטח זה תוכניות פיתוח רבות וגדולות, כמו כביש 20 (נתיבי איילון) וכביש 551, שביצוען עלול לפגוע קשות בשטח הפתוח ואיכויותיו.
מטרות:
הצגת מצאי משאבי הטבע לאורכו של נחל פולג וביחידות הנוף הסמוכות אליו.
אפיון והערכה של משאבי הטבע .
הגדרת האזורים החשובים לשימור מהיבטים אקולוגיים ונופיים- והצגתם במפות ערכיות נושאיות ואינטגרטיביות כמסמכי רקע לתוכנית האב של נחל פולג.
יצירת כלי שיוכל לשמש את הגופים הסביבתיים ומוסדות התכנון בקבלת החלטות תכנוניות תוך הדגשת שיקום הנחל ופיתוח טיילות באיזור.


סיכום ועיקרי הממצאים

נחל פולג הוא ציר שלאורכו קיים רצף של תאי שטח עם משאבי טבע, נוף ומורשת האדם בעלי חשיבות גדולה, גם ברמה האזורית וגם ברמה הארצית. משאבים אלה שמורים היטב בחלק מהשטח. לחלקים אחרים פוטנציאל השתקמות משמעותי.
חלק קטן בלבד מהשטח הראוי לשימור מוגן מכוחן של תוכניות סטטוטוריות.
להלן מספר עקרונות פעולה, שיסייעו להמשך קיומם של המערכות האקולוגיות והמגוון הנופי באזור הנחל וסביבתו:
1. בתאי שטח שבהם נשמרה תכסית הצומח הטבעי יש להבטיח את קיומה גם בעתיד. מומלץ לכן להגדיר את השטחים שתועדו בהם משאבי טבע בעלי חשיבות גודלה כשמורות טבע. חשיבות מיוחדת יש לשימור בתי גידול ייחודיים ונדירים בהיבט ארצי: בתי גידול לחים, חולות וכורכרים.
2. הסדרת הנחלים באופן שיאפשר שיקום צמחיית גדות ומים.
3. הבטחת מעבר חופשי למטיילים ולבעלי חיים לאורך הנחל, ללא מכשולים כגון גידור.
4. הגדרת רצועת נחל טבעית משני צידי ערוץ הזרימה של נחל פולג וכל יובליו שנמצאים בשטחים פתוחים. רצועה זו כוללת את השטחים הטבעיים שנמצאים בסמיכות לנחל, יחד עם הרחבה שנדרשת במקומות שבהם רצועת הנחל צרה ואינה כוללת אלא את ערוץ הזרימה עצמו. ברצועה יש לשמור, לאפשר השתקמות ולטפח את בתי הגידול האופיינים. שמירה על רצועה זו רחבה ככל האפשר תשפר גם את תפקודו של הנחל כמסדרון מעבר של בעלי חיים וצמחייה.
5. הגדרת סביבת נחל - חיץ נופי נוסף, רחב יותר מרצועת הנחל. בסביבה זו ישמרו המאפיינים העיקריים של נוף הנחל: שטחים טבעיים, חורשות ונוף חקלאי פתוח. (רצועות אלה מסומנות במפה ברוחב קבוע להמחשת התפיסה, אבל הגדרתן המדויקת צריכה להעשות על סמך בדיקה של פרטנית של מצאי השטחים המפורט בסקר, יחד עם האילוצים התכנוניים).
6. במרחב הנחל כולו יישמר תפקודם של השטחים החקלאיים כשטחים פתוחים, ללא הפרות חזותיות ואחרות. כך יכול להיווצר רצף משמעותי ושלם של שטח פתוח.
7. בשטחים חקלאיים נטושים בהווה ובעתיד יש לאפשר השתקמות הצומח הטבעי.


לגלריית מפות הסקר
לגלריית תמונות הסקר


להורדת חוברת הסקר  להורדת חוברת הסקר
להורדת מפות הסקר  להורדת מפות הסקר
להורדת שכבות המידע  להורדת שכבות המידע
אזור הסקר
חוברת הסקר
 
בניית אתרים