מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ
"ההרים ממערב לירושלים" - סקר טבע, נוף ומורשת האדם
יובב זוהר, מימי רון, אורי רמון
יוני,2009

מחברים נוספים
צילומים: יובב זוהר, מימי רון ואורי רמון
עיבוד בסיס נתונים והפקת מפות: יובב זוהר, רן גולדבלט וגיא נזרי
פרק מורשת האדם: עמית מנדלסון
הנחיה: חנוך צורף, יואב שגיא

 
תאריך הפקה
אייר תשס"ט - מאי 2008

קנ"מ עריכת הסקר
1:10,000

גבולות הסקר

סקר זה כולל שני קווי גבול - גבול הסקר הנופי וגבול סקר הצומח, שהינו מצומצם בשטחו ביחס לראשון ואינו מכיל את שטחי הפארקים המטרופולינים המתוכננים ואת השטחים החקלאיים שסביב הכפר אבו ע'וש.

גבול צפוני: "הקו הירוק" שנמשך ממוצאו של  נחל לוז מערבה דרך שולי מבשרת, יער קריית ענבים, עד למעלה החמישה. הגבול הצפון-מערבי של הסקר הבוטני הינו דרומי יותר ומשתרע משולי נחל כסלון עליון לאורך כביש מס' 1.
גבול דרומי: נחל רפאים מהווה גבול משותף לסקר הנופי ולסקר הבוטני.
גבול מערבי: שולי אבו ע'וש וקריית יערים, גבעת יערים, איתנים, שולי הר טייסים והר פיתולים, עד למפגש נחל רפאים עם נחל שורק. החלק של שולי אבו ע'וש וקריית יערים אינו כלול בתחום הסקר הבוטני.
גבול מזרחי: קו הבינוי של גבעת משואה ועיר גנים, צומת אורה, שולי עין כרם, יער ירושלים, עמק הארזים. הגבול המזרחי של הסקר הבוטני משתרע לאורך השוליים המערביים שלעמק שורק - בית זית: מעינות תלם דרומה עד לשולי מאגר בית זית.


 


רקע ומטרות העבודה

אזור הרי י-ם מכיל ערכי טבע ונוף רבים וחשובים ובמקביל מתקיימים בו לחצי פיתוח גדולים. סקר זה נועד לספק רקע לתכנון ולניהול השטחים הפתוחים בחלק המערבי של הרי ירושלים, תוך התייחסות מעמיקה ומפורטת יותר לפן הבוטני, שנעדר מעבודות קודמות. ההעמקה בממצאים הבוטניים מאפשרת גם הרחבה של הדיון בממשק השטחים הפתוחים באזור זה, בייחוד בכל הקשור בשטחים המיוערים, שמהווים למעלה ממחצית השטח הפתוח בשטח הסקר. אזור זה קולט קהל רב של מטיילים ונופשים העושים בשטחים הפתוחים שימוש נרחב. ביקושים גדולים אלה, בצד הערכיות הגבוהה של נופי המורשת והמערכות הטבעיות, מחייבים ניהול מושכל של הממשקים בין הקהל למערכות אלה. הסקר נועד לתרום לדיון מקצועי בנושאים אלה, בהתבסס על נתונים ברמת פירוט גבוהה מבעבר.
המטרות שהוגדרו לסקר הן:
• להוות בסיס לאפיון והערכת חשיבותם של ערכי הטבע, הנוף ומורשת האדם באזור.
• להעריך את חשיבותו של אזור הסקר לשימור ככלי עזר לשימור ולפיתוח בר קיימא.
• להוות רקע לתכנון עתידי של השטחים הפתוחים באזור הסקר.
• לתעד "תמונת מצב" של אזור הסקר לצרכים עתידיים.


סיכום ועיקרי הממצאים

נוף ומורשת האדם - אזור הסקר הינו ייחודי ומהווה מכלול נופי מורכב בשולי מטרופולין י-ם ובמרחק נסיעה קצר מגוש דן.  זהו אחד מאזורי פעילות הפנאי והנופש העמוסים ביותר בארץ וכמות האנשים שנחשפים אליו גדולה, גם כעוברי דרך וגם כתושבי העיר וסביבותיה. באזור קיים מגוון גבוה של גורמי משיכה, כגון מעיינות, אתרי מורשת ועתיקות, חניונים, ומסלולי טיול רבים. בחלקים נרחבים של הסקר קיימים שרידים של חקלאות מדרגות מסורתית ועתיקה. מופו בסקר כ-230 אתרי מורשת היסטורית תרבותית.

 צומח - מתוך הממצאים שתוארו ושנותחו בפרק זה, אפשר לראות את השינוי העצום שחל בשטח במשך שישים השנים האחרונות. מהמחקרים שנערכו בשנים האחרונות עולה, כי קצב ההכחדה של מיני צמחים באזור ירושלים בחמישים השנים האחרונות הוא עצום - 103 מינים מתוך כ-1000 מינים. עובדה זו חייבת "להדליק נורה אדומה" בקרב גורמי שמירת הטבע, בכדי למצוא דרכים לשמור על בתי גידול נכחדים ועל צמחים בסכנת הכחדה.
במחקרים ובספרות שנכתבו בשנות ה-50, ה-60 וה-70 של המאה ה-20, מתואר הצומח של הרי יהודה ככזה שנשלט על ידי בתות של סירה קוצנית וקטעי חורש מתחדש. באותן שנים ניטעו מרבית היערות המחטניים באזור, שגדלו ועלו במשך השנים. במשך השנים חלה התפשטות ספונטאנית של אורן ירושלים, גם לשטחים בהם לא היו נטיעות יזומות. התמונה המתקבלת בתת היער המחטני היא שהצמחים ששולטים הם לוטם שעיר ולוטם מרווני, לעתים בערבוב עם סירה קוצנית וקידה שעירה (פסיפס בתה וגריגה). ב-60% מכלל שטח הסקר הוגדרה ערכיות צומח גבוהה מאוד או מרבית.

רצף השטח הבנוי - הסקר התרכז באזור המזרחי של הרי ירושלים, שמושפע מהתרחבות המטרופולין והיישובים סביבו. עיון במפת רצף השטחים הפתוחים מראה שעל הרכסים ממערב לירושלים הוקמו יישובים פרבריים וכפריים שמותירים בעיקר את צירי הנחלים כמסדרונות פתוחים.
המבנה הגיאוגרפי של הרי ירושלים וקשרי הגומלין ההדוקים של העיר עם השפלה ומישור החוף מכתיבים מערכת דרכים שכיווניה העיקרים הם מזרח - מערב. רצף השטחים הפתוחים בכיוון צפון דרום נקטע לפיכך על ידי הכבישים ומסילת הברזל המוליכים לירושלים. בתוך אלה כביש מס' 1 הרחב מהווה קיטוע משמעותי ביותר. השפעותיהם של כביש 395, כביש 386 בנחל שורק ומסילת הברזל בנחל רפאים קטנות יותר.
בחלק הצפוני נמצאים מספר רצפים פתוחים לאורך נחל כיסלון. רצפים פתוחים משמעותיים יותר נמצאים בחלק המערבי של הסקר, באזור הר איתן והמשך רכס לבן. אלה מקושרים לליבה השמורה יותר של הרי יהודה שנמשכת מערבה, עד למצלעות מעל כביש 38.

ערכיות משולבת - כ-75% מכלל שטח הסקר המפורט הוגדרו כבעלי ערכיות גבוהה מאוד או מרבית. אותרו מספר אזורי גלעין בעלי ערכי טבע ונוף נדירים:
הר איתן ואגן סטף - באזור זה יש שילוב של צומח טבעי מתחדש, יערות נטועים, כרמי זיתים ובוסתנים נטושים ופעילים. הוא משמר גם מאפיינים של המורשת החקלאית וההתיישבותית של הרי ירושלים כמו נוף הטרסות וחקלאות בעל ושלחין. ממרום ההר נשקף נוף ייחודי בלב ההרים.
שלוחת שורק והמורד לכיוון חרבת בית סקיה ונחל רפאים - נופים ייחודיים נשקפים גם מהחלק הגבוה של שלוחת שורק. פזורים באזור זה שרידים ארכיאולוגיים מעניינים – בעיקר מתקנים חקלאיים.. במכלול זה ניתן לכלול גם את הקטע המערבי של נחל רפאים שבו התפתחו אלונים גדולים ומופיעים בו במספר נקודות סלעים גדולים ומפלים מקומיים.
מורדות רכס לבן הדרומיים, מעין לבן לכיוון שרידי הכפר וולג'ה - החלק התחתון של המורדות הדרומיים של רכס לבן, מעל נחל רפאים, משמר נוף חקלאי ייחודי, עם מספר מעיינות גדולים, מדרגות חקלאיות ונחלים תלולים יחסית שבשוליהם משטחי סלע. המעיינות הם אבן שואבת למטיילים בשולי העיר ירושלים.
נחל חרת והמורד המערבי של עמק בית זית - עמק נחל חרת נחבא בין הר חרת עצמו ובין השלוחה היורדת את בית הספר החקלאי "עין כרם". בנחל יש צומח טבעי ייחודי והוא שמור כאגן חזותי סגור, כמעט ללא הפרות.
מורדות הר טייסים ונחל צובא - באזור זה ישנו חורש מתפתח בדרגות שונות של צפיפות, ברובו משולב בעצי מחט. בסך הכול בשטח הסקר זוהי תופעה נדירה למדי ויש חשיבות לשימור ולממשק נכון של אזור זה.
מורדות נחל כסלון מדרום לכביש מס' 1 ומצפון לגבעת יערים - קטעי חורש ובתה ויער נמצאים גם על מורדות נחל כסלון, לאחר יציאת הנחל מהגוש המיושב של עין רפה, עין נקובא, בית נקופה ואבו ע'וש.
סובב מבשרת - נחל כסלון עליון ונחל חלילים - ממערב וממזרח למבשרת ציון מצויות שתי פנינות נוף וטבע: נחל כסלון עליון עם מורדותיו התלולים והמעיין שנחבא בו ונחל חלילים עם מגוון תופעות ייחודיות הקשורות בצנירים ובמערות משני צידי הנחל.

שאר שטח הסקר הוגדר ברובו בערכיות גבוהה מאד או גבוהה. מרבית השטח הנטוע הוגדר בערכיות גבוהה מאד. שטחי חקלאות, שערכם האקולוגי פחוּת, הוגדרו ברמת ערכיות גבוהה או בינונית למעט מקרים יוצאים מהכלל כמו המטעים המקיפים את תל צובא, שיש להם חשיבות נופית גדולה לשמירת איכויותיו של מכלול היישוב העתיק וסביבתו. שטחים בערכיות נמוכה, שנועדו לשיקום, נמצאים בעיקר סביב מבשרת ציון, באזורים פגועים עקב פעולות חציבה ועיבוד חומרי גלם שנערך במקום.

לגלריית מפות הסקר
לגלריית תמונות הסקר


להורדת חוברת הסקר  להורדת חוברת הסקר
להורדת מפות הסקר  להורדת מפות הסקר
להורדת שכבות מידע גיאוגרפיות של אזור הסקר  להורדת שכבות מידע גיאוגרפיות של אזור הסקר
אזור הסקר
חוברת הסקר
 
בניית אתרים