מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

פרויקטים

מספר פרויקטים בנושאים שונים הוקמו בתמיכת וביוזמת מכון דש"א:
 
פרויקט השטחים הפתוחים   
פרויקט משותף לרשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע/מכון דש"א, המשרד לאיכות הסביבה, מנהל התכנון במשרד הפנים והקק"ל שמטרתו לקדם את השמירה על השטחים הפתוחים.

שירותי המערכת האקולוגית במרחב שקמה
פרויקט חלוצי ליישום גישת שירותי המערכת האקולוגית ככלי עזר בהתמודדות עם שאלות של תכנון וניהול השטחים הפתוחים במרחב השקמה, ולהפקת לקחים מתהליך זה לגבי אזורים אחרים וסוגיות אחרות ברחבי הארץ.

 
בניית אתרים