מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

אתרים חיוניים לשמירת טבע

פרויקט ה"הוטספוטס" - איתור אתרים חיוניים לשמירה על המגוון הביולוגי

מהו פרויקט ה-HOT SPOTS?

פרויקט ה-HOT SPOTS מתמקד בשימור אתרים ובתי גידול ערכיים שאינם מוגנים, ואשר ההגנה עליהם קריטית לצורך קיום המגוון הביולוגי ושירותי המערכת החיוניים שהם מספקים לבריאות הציבור ורווחתו. לרוב מדובר באתרים קטנים, שגודלם מדונמים בודדים ועד מאות דונמים, החיוניים לשימור המגוון הביולוגי בישראל.
מטרת הפרויקט היא איתור, מיפוי וסיווג של אתרים מסוג זה, תיאור מצבם והאיומים החלים עליהם במטרה להפנות את תשומת הלב והמשאבים של גופי תכנון וביצוע שונים לקיומם ולחשיבותם של אתרים אלה. איתור השטחים נעשה על פי מגוון המינים המצוי בהם.

איך אפשר להשתמש במידע שנאסף ולתרום מידע חדש לפרויקט?
הפרויקט כולל מפה ארצית אינטראקטיבית של האתרים, חשיבותם וערכיותם, בצירוף מידע על דחיפות השמירה עליהם ומעמדם הסטטוטורי.

רקע

שלבי הפרוייקט

במפה הבאה מוצגים האתרים שנאספו עד כה. אתם מוזמנים להשתמש במידע זה. 
בלחיצה על אתר מסויים נפתח כרטיס המרכז את המידע הנוגע אליו.
כדי להוסיף מידע על אתרים נוספים יש להיכנס לממשק הזה
>> הנחיות להוספת אתרים נוספים לפרוייקט

 
בניית אתרים