מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

מצגות מכנסים

Agriculture practices supporting biodiversity conservation in Israel: A meta-analysis

הצגת מחקר של לירון ישראלי בכנס מדעי שמירת הטבע הראשון במדרשת בן גוריון, אפריל 2017 (באנגלית).
המצגת הוצגה בנוסף בסדנא בינלאומית בירדן שנערכה מטעם ecopeace ב- 18-19 מאי 2017, בהשתתפות 20 מומחים ירדניים וישראלים.
3/04/2017

Identifying Biodiversity Hotspots in Israel

מצגת שהוצגה בכנס למדעי שמירת הטבע הראשון במדרשת בן גוריון,אפריל 2017 (באנגלית).
המצגת הוצגה בנוסף בסדנא בינלאומית בירדן שנערכה מטעם ecopeace ב- 18-19 מאי 2017, בהשתתפות 20 מומחים ירדניים וישראלים.
3/04/2017

פיתוח מתודולוגיה לאמדן הערך של שירותי נופש בשטחים פתוחים

מצגת שהוצגה בכנס מחקרי מפ"ק – קק"ל, בית דגן ינואר 2017
10/01/2017

ניטור חומרי הדברה באוויר כבסיס להסכמות בממשק חקלאות קהילה

הצגת מחקר - ניטור חומרי הדברה באוויר כבסיס להסכמות בממשק חקלאות קהילה, ב"שלחן עגול למרחב הכפרי" כחלק מהכנס ה-57 של האגודה הגיאוגרפית, שנערך ב 26/12/16 באוניברסיטת תל אביב.
26/12/2016

מצגת הטמעת עיבוד משמר לועידה לאקולוגיה וסביבה

מחקר "חסמים העומדים בפני חקלאים באימוץ ממשקי עיבוד משמר קרקע ומים בגד"ש בישראל ודרכי פתרונם" הוצג בכנס אקולוגיה וסביבה ב- 23.6.16. המחקר נעשה בשיתוף פעולה בין מכון דש"א, אגף שימור קרקע וניקוז במשרד החקלאות, ושותפים נוספים במטרה לבחון את תפיסות החקלאים לגבי שימור קרקע וממשק עיבוד משמר ולאפיין את החקלאים המאמצים את הממשק ואת אלו שלא. המחקר מציע סל כלים לשיפור והרחבת מעגל מאמצי עיבוד משמר בארץ.
30/06/2016

הצגת סקר בא"פ לכיש

פרלברג ועמיתיו סקר באפ לכיש - כנס האגודה לאקולוגיה:
הצגת סקר בא"פ לכיש, כנס האגודה לאקולוגיה, 2016.
23/06/2016

מצגת כנס עירון

המצגת הוצגה בכנס עיוני עירון הראשון, לזכרו של פרופ' אדםזרטל ז"ל, בתאריך 26/05/16 ע"י עמית מנדלסון.
במצגת מתוארים שני סקרי הטבע והנוף שנערכו במרחב עירון, סקר הר אמיר בראשית שנות ה- 90' וסקר מנשה – חריש בשנות ה- 2010, כולל התייחסות לשינויים במתודולוגיה ולממצאי הסקרים.
7/06/2016

ערכיות אקולוגית של תצורות צומח

פרלברג ועמיתיו (2014) ערכיות אקולוגית של תצורות צומח:
תובנות מסקר הגלבוע, כנס האגודה לאקולוגיה, 2014.
17/09/2014

הצגת סקר שיטים בערבה

הצגת סקר שיטים בערבה בכנס שיטים בחצבה, 2013.
24/10/2013

עיבודים בני-קיימא של כרמי זיתים בגליל המערבי

עיבודים בני-קיימא של כרמי זיתים בגליל המערבי: בחינת פרמטרים כלכליים, חברתיים ואקולוגיים, עבודה שעשינו במימון נקודת ח"ן. הוצגה בכנס האגודה לאקולוגיה, 2012.
14/10/2012
Next Page 
 
בניית אתרים