מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

ממשק דרכים ושבילי מטיילים בשטחים חקלאיים

1/05/2014

 

מתוך מבוא העבודה:

עבודה זו עוסקת בממשק בין מטיילים לבין השטחים החקלאיים (ובכלל זה שטחי מרעה). בשנים האחרונות הולך ומתרחב חלקם של השטחים החקלאיים בתוך מערך השטחים הפתוחים המשמשים למטרות פנאי ונופש. דוגמאות בולטות לכך הן מרחב השקמה, המרחב הביוספרי ברמת מנשה, נחל אלכסנדר ועוד.

כתוצאה מכך, הולכים ומתגלעים קונפליקטים בין פעילות הטיילות לבין הפעילות החקלאית. החששות בקרב ציבור החקלאים ומקבלי ההחלטות מההשלכות השליליות ומהנזקים הנגרמים על ידי מטיילים מביאים לא אחת לחסימת שבילים ודרכים, או להתנגדות של חקלאים לתוכניות פיתוח למטרות פנאי ונופש.

מטרת עבודה זו היא למפות את ההיבטים השונים הנובעים מן המימשק בין שבילי מטיילים לבין הפעילות החקלאית, ולהציע דרכים למיתון הקונפליקטים בין שני שימושים אלו, בכדי לאפשר שימוש רב תכליתי בשטח החקלאי הפתוח. מיפוי הבעיות והצעת דרכי הפתרון ייעשו בין היתר על בסיס לימוד ידע ונסיון מהנעשה בארץ ובעולם בנושא זה.

פרקי העבודה כוללים: תיאור המצב הקיים – הטיול במרחב החקלאי בעולם ובישראל;
היבטים כלכליים, משפטיים, תכנוניים ואדריכליים-עיצוביים של שבילי טיול בסמוך לשטח חקלאי;
חקר מקרה – בשפלת יהודה, מרחב הכולל שבילי הליכה ורכיבת אופניים רבים, העוברים בסמוך לשטחים חקלאיים וכרוכים במידות שונות של תיאום וקונפליקט.

התובנות שעלו מהמחקר סוכמו למדריך להקמת שביל הליכה ורכיבת אופניים בסמוך לשטח החקלאי, מדריך שיכול לשמש אנשי רשויות שונות, נציגי יישובים כפריים וחקלאים בבואם לפתח ולתפעל שביל טיול בסמוך לשטח החקלאי.


 

לצפייה בדוח המלא  לצפייה בדוח המלא
הדפסשלח לחבר
 
בניית אתרים