מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

מערכות טבעיות

אתרים חיוניים לשמירת טבע

מטרת הפרויקט היא איתור, מיפוי וסיווג של אתרים ובתי גידול ערכיים שאינם מוגנים, תיאור מצבם והאיומים החלים עליהם במטרה להפנות את תשומת הלב והמשאבים של גופי תכנון וביצוע שונים לקיומם ולחשיבותם של אתרים אלה. איתור השטחים נעשה על פי מגוון המינים המצוי בהם.
כותבים: לירון אמדור, יואב שגיא, הילה גיל, גל כגן, אורי רמון
פרויקט בעבודה. מוצגים תוצרי ביניים.
17/11/2016

אטלס הכורכרים

רכסי הכורכר בישראל מהווים בית גידול נדיר, בעל ערכיות אקולוגית ונופית גבוהה, והם משמשים כשטחים טבעיים לפעילות פנאי ונופש בלב המטרופולינים. המידע המוצג בעבודה נועד לשמש כחומר רקע לצורך גיבוש מדיניות וכלים לשמירה על שטחי הכורכר שנותרו ולניהולם, וכתשומה להערכת מצב המגוון הביולוגי בהם.
כותבים: איריס האן, מוטי קפלן, דותן רותם ואיתן רומם
29/03/2015

סקר ותכנית אב לשימור ושיקום מעיינות הרי יהודה

תכנית אב למעיינות הרי יהודה כחלק מפרויקט של ידידי כדור הארץ בהשתתפות מכון דש"א. סקר נופי ואקולוגי והכנת ממשק גיאוגרפי לצפייה במידע שנאסף על המעיינות.
כותבים: עמית מנדלסון, גדעון סולימני, עמיר אידלמן, גלעד פטרנקר, יעל יבין ואורי רמון
12/11/2014

מדריך למיפוי צומח בישראל: חלק הצומח הים-תיכוני

כותבים
ד”ר נאוה סבר - אקולוגית ועורכת סקרים, סבר יעוץ אקולוגיה וסביבה
הגר לשנר - בוטנאית ואקולוגית של צמחים, העשביה הלאומית באוניברסיטה העברית בירושלים
אורי רמון - עורך סקרים, יחידת סקרי טבע ונוף במכון דש”א
1/01/2014

בחינת התאמת מדגם הגדרות תכנוניות לשטחים פתוחים מוגנים בישראל, להגדרת ולקטגוריות IUCN לשטחים מוגנים בינלאומיים

איתור ההגדרות התכנוניות המתייחסות לשטחים שניתן לשייכם לאחת מקטגוריות IUCN , להעלות למודעות גופי התכנון העוסקים בשטחים פתוחים את הנושאים הדורשים השלמה ו/או שינוי בהגדרות תכנוניות אחרות, על מנת שגם אותם ניתן יהיה לשייך בעתיד לקטגוריות IUCN ולכלול שטחים שהותאמו במאגר המידע העולמי לשטחים מוגנים.
כותבת: לילך בן דוד פרג
31/05/2012

בחינת התאמת תכניות יער מפורטות של קק"ל להגדרות IUCN לשטחים מוגנים בינלאומיים

בחינת מאפייני ההגנה הקיימים על השטחים הפתוחים בישראל, מתוקף תכניות סטטוטוריות וחוקים רלוונטים נוספים ומידת התאמתם לקטגוריות בינלאומיות המסווגות שטחים פתוחים מוגנים כבסיס לשיפור מידת ההגנה המוקניית לשטחים אלו ולהכרה בינלאומית בשטחים מוגנים.
כותב: יהל פורת
16/05/2012

מחקר מדיניות-הנגר העילי בנחלי ישראל

מטרת המחקר: לקדם שילוב ראוי בין תפקודי הנגר והניקוז ותפקודי השמירה על המגוון הביולוגי, המערכות האקולוגיות, הנוף והסביבה ותפקודי הפנאי והנופש בנחלי ישראל ואגני ההיקוות.
כותבים: עזרא סדן, אבנר קסלר, ישי שנידור, אבי אוזן, איריס האן, עמית שפירא
1/09/2011

נחל תנינים וסביבותיו

הצגת משאבי הטבע והנוף, העלולים להיפגע, בתחום המבוקש להרחבת תחום שיפוט של ג'סר א-זרקא, והמלצה על פתרון נאות לצרכי הישוב תוך הבטחת המשך קיומם של משאבי הסביבה והטבע הייחודיים לאזור.הוגש לועדת הגבולות:המועצה המקומית ג'סר א-זרקא והמועצה האזורית חוף הכרמל
כותבים: חווה להב, אסף מירווז, רון גולדבלט
5/03/2009

שימור חולות מישור החוף - מסמך מדיניות

מטרותיו של מסמך זה להציג את מצב חולות מישור החוף ולגבש המלצות ודרכי פעולה לשימורם. זאת על רקע המגמות המסתמנות והאיום שהחולות יעלמו מנופי הארץ.
כותבים: החברה להגנת הטבע, המשרד להגנת הסביבה ואחרים.
1/11/2003
 
בניית אתרים