מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

שירותי המערכת האקולוגית

מחקר חלוץ ליישום גישת שירותי המערכת האקולוגית בתכנון ובניהול מרחב שקמה

קישור לעמוד הפרוייקט.
1/07/2014

המגוון הביולוגי כשירות מערכת אקולוגי במרחב נחל שקמה

מוגש כחלק ממחקר חלוץ ליישום גישת שירותי המערכת האקולוגית בתכנון ובניהול מרחב שקמה.
מאת דר' אמיר פרלברג.
1/06/2014
 
בניית אתרים