מכון דשא מכון דשא - דמותה של ארץ

מחקרים בעבודה

מודלים כלכליים ותכנוניים לתמרוץ ולניהול מרעה עזים לשם הפחתת חומר בעירה ויצירה של קווי חייץ

למרעה עזים בשטחים פתוחים תועלות סביבתיות רבות, אך הוא מוגבל כיום בגלל חסמים כלכליים ותכנוניים. מטרת המחקר הינה לפתח כלים תומכים כלכליים ותכנוניים שיאפשרו ניהול יעיל כלכלית וסביבתית של רעיית עזים בשטחים פתוחים, כך שניתן יהיה להביא עדרים אל המקומות הנדרשים לממשק רעיה ובזמנים המתאימים לכך. המחקר נערך במימון קרן המחקרים של קק"ל.
19/07/2018

ממשקים חקלאיים תומכי מגוון ביולוגי - חבל הארץ המדברי

זיהוי ממשקים חקלאיים מתאימים התורמים לשימור מגוון ביולוגי באזורים מדבריים, בענפים ובגידולים החקלאיים האופייניים לנגב ואזורי המדבר בישראל. עבור המשרד להגנת הסביבה.
24/10/2017

פיתוח מדריך לחקלאי לשימור מגוון ביולוגי במשק

פיתוח מדריך הנחיות מעשי שיאפשר לחקלאים לשמר את המגוון הביולוגי בשטחי המשק.
 
בניית אתרים